Bedankt en tot volgend jaar!
24 t/m 27 september 2020

HUISREGELS

Dit zijn de afspraken

Bezoekers jonger dan 18 jaar mogen geen alcoholische dranken kopen, aannemen of nuttigen. Ook is het doorgeven van drank aan minderjarigen verboden.

Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk en verboden middelen.

Foto, film en andere professionele opnameapparatuur zijn toegestaan, evenals selfiesticks.

Het is verboden op en rondom het terrein van Tilburg Culinair folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van Stichting Tilburg Culinair.

Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd. Alle hard- en softdrugs worden in beslag genomen.

Bezoekers betreden het evenemententerrein op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.

Bezoekers met voetbalshirts, kleding van motorclubs en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.

Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van leden van de organisatie, de beveiliging, het medisch team en andere partijen die betrokken zijn bij het evenement.

De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren. Overtreding van de huisregels kan verwijdering van het evenemententerrein tot gevolg hebben.

Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Stichting Tilburg Culinair.