26-29 september 2019
Louis Bouwmeesterplein

HUISREGELS

Dit zijn de afspraken

Op het evenemententerrein kunt u gevisiteerd worden.

Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Ook is het door geven van drank aan minderjarigen verboden.

Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk en verboden middelen.

Foto, film en andere professionele opnameapparatuur zijn toegestaan, evenals selfiesticks.

Het is verboden op en rondom het terrein van Tilburg Culinair folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van Stichting Tilburg Culinair.

Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd. Alle hard en softdrugs wordt in beslag genomen.

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen ven de bezoekers.

Bezoekers met voetbalshirts, motorclub kleding en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen worden geweigerd.

Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.

De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren. Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.

Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Stichting Tilburg Culinair.